Volem volar
Àmbits

Els Gavines, des de fa 44 anys, volem que tots els infants i joves del barri puguin exercir els seus drets fonamentals. Per això els diferents agents socials i educatius del territori unim esforços per recolzar i comptar amb la família com a primer agent socialitzador.

Àmbits d'actuació

Proporcionem espais i serveis de recolzament per a preservar l’infant, adolescent i jove de les situacions que li són perjudicials pel seu desenvolupament o pel seu benestar.
És una actuació preventiva que sovint evita situacions de risc que podrien desembocar en un desemparament del menor.
Els infants i joves que atenem es troben en desigualtat d’oportunitats, a nivell escolar, en relació a altres nois i noies d’altres barris de la ciutat.
Prevenim el fracàs i l’abandonament escolar prematur oferint reforç i acompanyament en els estudis.
Els Gavines volem que tots els infants i joves del barri puguin exercir els seus drets fonamentals.
La igualtat d'oportunitats es fonamenta en atendre i respectar la diversitat i les diferències sense cap tipus de discriminació que possibiliti la desigualtat.
Desenvolupem projectes que permeten superar barreres personals i duem a terme accions que fomenten l’esforç, l’autonomia i l'autoconfiança.
Una intervenció coeducadora facilitarà la superació d'estereotips en favor d’una igualtat real d’oportunitats.
Al Gavina, des de fa 40 anys, oferim espais de lleure educatiu que afavoreixen activitats d’experimentació, de respir, de calma i de convivència a la ciutat i a la natura durant el curs i en èpoques de vacances escolars.
Al Gavina tenim la missió d'oferir possibilitats, acompanyar i minimitzar els efectes de les situacions de dificultat i fragilitat dels infants i, per sobre de tot, fer prevenció i educar per a la superació i l’eradicació de les fondes fractures de la societat en la qual vivim.

Per què volem?

30%

d'infants catalans, menors de 16 anys, es troba en risc de pobresa

37,6%

de les famílies cap adult treballa

39%

de les famílies amb problemes d´habitatge

32,1%

de les famílies amb dificultats de subministraments

Què estem aconseguint?

21.331€

dedicats a beques d’estudi

17.457h.

de dedicació voluntària

287

sessions de suport psicopedagògic

466

estades de colònies a El Caliu (Planoles)

87%

adolescents i joves cursen estudis postobligatoris

1.137

persones de centres escolars, organitzacions i empreses ens visiten