Som transparents
Som transparents

Som una organització acreditada per la Fundación Lealtad

Logotip Fundación LealtadLa Fundación Lealtad ens ha atorgat el Segell de "ONG Acreditada" després d’analitzar la nostra activitat. En l’informe que han presentat confirmen que complim amb els principis de transparència i bones pràctiques. Amb aquest segell els donants i col·laboradors, que vulguin implicar-se en els nostres projectes, podran identificar la Fundació com una entitat amb bona gestió i un bon accés a la informació.

Documents Fundació

45,3%

Fons públics

54,7%

Fons privats

50,93%

Centre Obert i Espai Jove

13,32%

Menjador

17,57%

Famílies i necessitats bàsiques

18,18%

Casal, colonies i caps de setmana

Altres documents

Missió

 • Treballar i lluitar pels més desfavorits, amb prioritat pels infants, adolescents i joves, donant resposta a les necessitats reals de l’entorn del Raval.
 • Acompanyar en l’educació, la formació i assistència, lluitant contra la pobresa i l’exclusió social, oferint espais de prevenció.
 • Contribuir a la inclusió social, a partir de la igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves, donant suport i acompanyament a les famílies.
 • Sensibilitzar, conscienciar, denunciar i proposar a la societat alternatives a la injustícia social.

Aquesta missió parteix d'una sensibilitat cap a la situació de risc dels infants que creixen en un entorn desfavorable i de la convicció que és necessari que s'estableixin mitjans i recursos d'acció social per a la defensa dels seus Drets i per assegurar la seva integració social i igualtat d'oportunitats. La defensa i desenvolupament dels Drets dels Infants és, per tant, la raó de ser del nostre projecte.

Missió
Missió

Visió

Tenint en compte la realitat socioeconòmica del Raval, de la ciutat i de l’entorn més general, volem arribar a la inclusió social plena i amb igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves, i de les seves famílies, en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

Valors

 • Respecte a la diversitat cultural i confessional.
 • Defensa de la dignitat humana, llibertat, drets i oportunitats, etc.
 • Respecte als valors democràtics, pluralisme, tolerància, etc., en totes les seves perspectives (cultura, gènere, religió, valors, etc).
 • Pràctica de la coeducació.
 • Pràctica de la discriminació positiva per als més desfavorits, per tal d’arribar a la igualtat d’oportunitats.
 • Ens sentim solidaris i responsables, com a impuls per actuar.
 • Treballem per la Justícia, per a que tota persona tingui el que es requereix per a viure dignament.
 • Busquem la coherència entre les conviccions personals i les pràctiques i valors de l’organització.
 • Fomentem el compromís i la responsabilitat social.
 • Confiem i potenciem el Voluntariat, com a motor de sensibilització i transformació social.
Valors