Somos transparentes
Somos transparentes

Somos una organización acreditada por la Fundación Lealtad

Logotip Fundación LealtadLa Fundación Lealtad nos ha otorgado el Sello de "ONG Acreditada" tras analizar nuestra actividad. En el informe que han presentado confirman que cumplimos con los principios de transparencia y buenas prácticas. Con este sello los donantes y colaboradores, que quieran implicarse en nuestros proyectos, podrán identificar la Fundación como una entidad con buena gestión y un buen acceso a la información.

Documents Fundació

46,7%

Fondos públicos

53,3%

Fondos privados

48,3%

Centro Abierto y Espacio Joven

13,9%

Comedor

15,4%

Familias y necesidades básicas

22,4%

Casal, colonias y fines de semana

Altres documents

Misión, visión i valores de la Fundación Gavina

 

MISSIÓ

 • Treballar i lluitar pels més desfavorits, amb prioritat pels infants, adolescents i joves, donant resposta a les necessitats reals de l’entorn del Raval.
 • Acompanyar en l’educació, la formació i assistència, lluitant contra la pobresa i l’exclusió social, oferint espais de prevenció.
 • Contribuir a la inclusió social, a partir de la igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves, donant suport i acompanyament a les famílies.
 • Sensibilitzar, conscienciar, denunciar i proposar a la societat alternatives a la injustícia social.

Aquesta missió parteix d'una sensibilitat cap a la situació de risc dels infants que creixen en un entorn desfavorable i de la convicció que és necessari que s'estableixin mitjans i recursos d'acció social per a la defensa dels seus Drets i per assegurar la seva integració social i igualtat d'oportunitats. La defensa i desenvolupament dels Drets dels Infants és, per tant, la raó de ser del nostre projecte.

VISIÓ
Tenint en compte la realitat socioeconòmica del Raval, de la ciutat i de l’entorn més general, volem arribar a la inclusió social plena i amb igualtat d’oportunitats dels infants, adolescents i joves, i de les seves famílies, en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

VALORS

 • Respecte a la diversitat cultural i confessional.
 • Defensa de la dignitat humana, llibertat, drets i oportunitats, etc.
 • Respecte als valors democràtics, pluralisme, tolerància, etc., en totes les seves perspectives (cultura, gènere, religió, valors, etc).
 • Pràctica de la coeducació.
 • Pràctica de la discriminació positiva per als més desfavorits, per tal d’arribar a la igualtat d’oportunitats.
 • Ens sentim solidaris i responsables, com a impuls per actuar.
 • Treballem per la Justícia, per a que tota persona tingui el que es requereix per a viure dignament.
 • Busquem la coherència entre les conviccions personals i les pràctiques i valors de l’organització.
 • Fomentem el compromís i la responsabilitat social.
 • Confiem i potenciem el Voluntariat, com a motor de sensibilització i transformació social.

Queremos estar en contacto

1 + 0 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.