Els Gavines

Som el primer centre d’atenció diürna per a la infància amb dificultats psicosocials o sociofamiliars de Catalunya

Des dels inicis de l’entitat, l’any 1979, treballem al barri del Raval de Barcelona per respondre de manera global a les necessitats vitals i socials d’infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.

Fem un treball de promoció de la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció compensadora, sempre des d’una perspectiva de prevenció i educació, i com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir en la millora de la comunitat i el seu entorn. Aquesta tasca la realitzem al districte de Ciutat Vella, concretament al barri del Raval de Barcelona.

Els infants i les famílies

Al Gavina participen infants, adolescents i joves de 4 a 22 anys, i les seves famílies. El seu nivell socioeconòmic és precari i la majoria pateixen situacions de risc social: nuclis familiars inestables, famílies monomarentals sense una xarxa de suport social o familiar. 

Amb dificultats d'habitatge i de pobresa energètica, en situació de desocupació crònica i amb malalties associades a manques nutricionals a causa de la pobresa extrema.Tots aquests factors repercuteixen en el creixement i desenvolupament dels seus fills i filles.

Les famílies, i els seus fills i filles, volen deixar enrere aquestes dificultats i assumeixen el repte de caminar vers la millora de la seva situació. 

Que esperen de nosaltres?

Els infants, els adolescents i els joves esperen atenció i acompanyament, poder tenir un espai de confiança i un vincle per la millora del seu procés personal i d’aprenentatge.

Les famílies esperen poder compartir preocupacions respecte l’educació dels seus fills I filles, ampliar mires i adquirir eines i habilitats personals.

Ens expressen la necessitat d’atenció a necessitats fonamentals, en ocasions sol·liciten suport psicològic per a superar situacions de crisi  personal o familiar. També ens manifesten la necessitat de gaudir d’un espai de lleure, lluny del nucli urbà, i del seu entorn de pressió i dificultat diària. 

 

Testimonis

Espais

El Raval. Diversitat i història entre carrers atapeïts 

La trobada cultural que es viu al Raval és, sens dubte, el seu segell més característico.También ho són però, les situacions d'exclusió social que envolten a moltes de les persones en ell viuen.

Associat moltes vegades amb les cròniques de successos, els carrers i places, animades abans per les famílies de tota la vida, ara han de conviure amb les noves famílies arribades de diversos països que el converteixen en un dels barris amb més diversitat cultural i pressió immigratòria de la ciutat.

El barri té una població de 47.986 habitants, dels quals, un 56% prové de diferents llocs del món. Després de la espanyola, les nacionalitats majoritàries són la pakistanesa, molt concentrada al Raval Sud, i la filipina que es troba, majoritàriament, al Raval Nord.

Mapa

PATRONAT


Presidenta:            

Anna Vives i Xiol

Vicepresident:      

Josep Tuñi i Picado                                       

Tresorer:               

Josep Maria Loza i Xuriach  

Secretari:              

Agustí Llop i Vilanova
                                                  
Vocals:                   

Marta Ballescà Lasplasas                  

Jordi Camós Grau                             

Cristina Castella Casas                     

Ignacio Castella i Casas                    

Jordi Framis i Ferrer                          

Lluís Framis i Bach                           

Enric López Milà                              

Cristina Manresa i Rovira                 

Guillermo de Querol i Salimei          

Núria Valdivieso i Font                   

Ignacio Vives i Bach                         

Consiliari:              

Lluis Portabella D’Alòs

 

Patronat

Professionals

Equip Fundació
Equip Fundació
Equip Fundació

Col·laboradors

Organismes que formen part

Col·laboradors

Volem estar en contacte