Valors

Valors
- Respecte a la diversitat cultural i confessional.
- Defensa de la dignitat humana, llibertat, drets i oportunitats.
- Respecte als valors democràtics, pluralisme, tolerància, etc., en totes les seves perspectives (cultura, gènere, religió, valors, etc.).
- Pràctica de la coeducació.
- Pràctica de la discriminació positiva per als més desfavorits, per tal d’arribar a la igualtat d’oportunitats.
- Treballem per la justícia, per a què tota persona tingui el que es requereix per a viure dignament.
- Fomentem el compromís i la responsabilitat social.
- Confiem i potenciem el Voluntariat, com a motor de sensibilització i transformació social.
Valors