Suport a l'estudi
El risc de fracàs escolar al districte de Ciutat Vella de Barcelona és 6 vegades més alt que el d’un districte amb majors oportunitats de la mateixa ciutat.L’objectiu de la Fundació és prevenir el fracàs i l’abandonament escolar prematur oferint reforç i acompanyament en els estudis.
El 87% dels adolescents i joves del Gavina cursen estudis postobligatoris.
287 sessions de suport psicopedagògic.
15.642 hores de reforç escolar i acadèmic.
Suport a l'estudi