Suport a les famílies
Acompanyem i donem suport, a les famílies del barri del Raval en situació de vulnerabilitat social, facilitant-los-hi eines i recursos per a promoure la seva autonomia, garantir la igualtat d'oportunitats i treballar des de la parentalitat positiva.
Realitzem aquesta tasca a través d'accions com: vetllar perquè les famílies es responsabilitzin del seguiment formatiu dels seus fills, detectar possibles mancances d'higiene i salut que suposi una orientar a les famílies als recursos adients, etc.
Totes les famílies que atenem comptem amb un pla familiar pactat i sotmès a una avaluació periòdica i conjunta de l'equip educatiu i el nucli familiar.
Suport a les famílies