Respecte per la diferència
Les persones tenim dret a una igualtat en dignitat i en drets. Amb els infants i joves hem reflexionat per ser conscients que hem de respectar les particularitats de cadascú per tal que ningú es senti discriminat per raó de sexe, religió, cultura o bé dificultat física o psíquica.
Oferim activitats i serveis per desenvolupar habilitats socials i fomentar valors que afavoreixin la convivència.
Respecte per la diferència