Igualtat de gènere
El Gavina incorpora la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la seva actuació per combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere, del sexisme i superar les situacions de discriminació, així com els patrons preconcebuts que encara persisteixen a la nostra societat.
L'equip de professionals i de voluntariat estan formats per intervenir des d’una perspectiva de gènere.
Estem adherits a la xarxa antirumors de Barcelona.
Igualtat de gènere