Eixamplar mires
Tot i l’hostilitat del territori i l’entorn marcadament estereotipat i carregat socialment de prejudicis, al Gavina volem positivar la mirada que tenen infants i joves del seu barri, i desconstruir la mirada estigmatitzadora que es té sobre ells/elles i el seu entorn, per part de la societat en general. Conèixer és aprendre.

Volem que els participants del Gavina ampliin mires a través de l'oferta d'activitats conjuntes i de coneixement d'altres contextos i realitats que els permeti oxigenar-se i obrir-se a nous horitzons.
Hem ofert espais de reflexió sobre noves masculinitats, hem conegut dones referents i obert les nostres portes a infants i entitats d'arreu.
Eixamplar mires