Atenció necessitats bàsiques
Serveis que, davant la situació de precarietat sòcio-econòmica de les famílies, contribueixen a donar resposta a les necessitats més prioritàries en l’àmbit de l’alimentació, de la higiene, del vestir, en l'accés a tractaments odontològics i oftalmològics, la compra de medicaments que no entren per la Seguretat Social, servei de bugaderia i de dutxes en situació de manca de subministres, etc...
402 persones ateses i 141 nuclis familiars
12 voluntaris/es de suport
Atenció necessitats bàsiques